23 november 2018, 14:30 - 16:00 |

Milkas och Swe Q: Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ?

Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun? Visste du att det planeras för fyra slutförvar?

Välkommen på Afternoon tea!
Vi reder ut begreppen och har en genomgång av olika planerade slutförvar
och var Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) befinner sig i processen.
Vi går igenom de olika realistiska alternativa metoder som finns och vilka av dessa SKB har lyft och förkastat.

Medverkande:
• Kirsti Kolthoff. Kommunikatör.
Representant i Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas för Gröna Kvinnor och projektledare i Swe Q
• Åsa Lindstrand. Ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (OSS) och medlem i Swe

Tid: Fredagen 23 november 2018 kl 14.30 - 16.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rådhusgatan 6, Östhammar
Anmälan: till Gret-Lis Grönlund tfn eller SMS, 0721-677 622

 

Logga in