31 december 2020 |

Linda Soneryd ny ledamot i Kärnavfallsrådet

Under 2020 har två ledamöter, Karin Högdahl, geolog och Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling lämnat sina uppdrag i Kärnavfallsrådet. Ny ledamot sedan årsskiftet är istället Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och verksam vid Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (Score). Två platser är fortfarande vakanta i rådet.

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen i frågor rörande hantering och förvaring av radioaktivt avfall. Varje år i februari lämnar rådet över en kunskapsrapport till regeringen. Rådet anordnar även öppna seminarier i aktuella frågor inom kärnavfallsområdet. I rådets styrelse sitter nu åtta ledamöter med specialkunskap i olika områden som rör hantering och förvaring av radioaktivt avfall. 

Ny ledamot sedan 31 december 2020 är filosofie doktor och professor Linda Soneryd. På Kärnavfallsrådets hemsida går det att läsa att ”Linda Soneryd är professor i sociologi och verksam vid Göteborgs universitet samt vid Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (Score), Stockholms universitet. Lindas forskning rör miljöfrågor och kontroversiell teknik och har ett särskilt fokus på allmänhetens deltagande och förutsättningar för berörda grupper att medverka i besluts- och planeringsprocesser.” 

Sommaren 2020 avslutade Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling sitt uppdrag i rådet i och med att hennes förordnade löpte ut och i slutet av året avslutade Karin Högdahl, geolog, sin medverkan i rådet. Under 2021 är det möjligt att det tillsätts ytterligare två ledamöter i rådet. 

 

Länkar 

Om ledamöterna på Kärnavfallsrådets hemsida >>

 

Logga in