9 april 2006 |

Länderna kring Östersjön har anmält sig till samrådsprocessen enligt Esbo-konventionen

Enligt Esbo-konventionen från 1991 ska grannländer inbjudas till att vara med i samrådsprocessen inför en ansökan om ansökan gäller verksamheter med gränsöverskridande påverkan.

I och med planerna för ett slutförvar för använt kärnbränsle på Sveriges ostkust har samtliga länder runt Östersjön fått en fått en förfrågan om de vill delta i ett samråd enligt Esbo-konventionen. Den 13 december 2005 sände naturvårdsverket ut anmälan med begäran om svar senast den 15 februari. Anmälan sändes till samtliga länder runt Östersjön och till och med mars månad har Litauen, Lettland, Polen, Finland, Ryssland, Estland och Tyskland svarat på den. Svar har ännu inte inkommit från Danmark.

  Läs om svaren som inkommit >>

Läs mer om konventionen på Esbo-konventionens hemsida.

Logga in