27 maj 2011 |

KTH-studie visar kraftig kopparkorrosionspåverkan av strålning

I ett examensarbete från Kungliga tekniska högskolan, KTH, har under hösten 2010 en studie genomförts för att undersöka hur kopparkorrosion i en syrgasfri miljö påverkas av strålning. Examensarbetet publicerades i maj på KTH:s hemsida. Hur strålning påverkar koppar är en viktig, men otillräckligt undersökt, fråga i den typ av slutförvar som kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ansökt om tillstånd att få bygga i Forsmark. Trots 30 år av forskning finns viktiga frågor för en långsiktig säkerhet olösta.

Det finns mycket mer att forska på i frågan om hur strålning påverkar kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö. Detta var en av slutsatserna i den studie som gjorts i ett examensarbete på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Undersökning gjordes med strålningsnivåer som är betydligt högre än i slutförvarsmiljön men med väldigt korta bestrålningstider. Resultatet var en kraftig kopparkorrosion både i en miljö med syrgas och en utan syrgas. Detta var inte förväntat.

SKB har efter viss tvekan beslutat sig för att finansiera en fortsättning av försöken.

 

Länkar:

Radiation induced corrosion of copper av Åse Björkbacka, KTH >>

Information på KTH:s hemsida >>

Logga in