Kompletteringsfasen 2011-2015

Ansökan om ett slutförvar lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 16 mars 2011. SSM och domstolen skickade därefter ansökan vidare på remiss enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken med önskemål om synpunkter om kompletteringsbehov. Ansökan kungjordes den 29 januari 2016. I en nyhet på MKG:s hemsida kan du läsa om mark- och miljödomstolens reviderade tidplan och den tidiga kungörelsen, och varför inte domstolen tog ställning till kvaliteten på miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n.

 

Här hittar du de skrivelser som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickat in i kompletteringsfasen (2011-2015) >>

Här hittar du Strålsäkerhetsmyndighetens remiss med samtliga inkommande remissvar >>

Här hittar du de kompletteringsinlämningar som skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Här hittar du Mark – och miljödomstolens remisser med samtliga inkommande remissvar och SKB:s svar >>

Logga in