27 november 2008 |

Kommunal utfrågning om säkerhetsanalys

Kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar har ett samarbete för att anordna seminarier i aktuella frågeställningar. Den 27:e november genomfördes en utfrågning av representanter från kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Temat för utfrågningen var industrins senaste säkerhetsanalys för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle, SR-Can. Vid utfrågningen presenterade även Oskarshamns kommun en egen konsultgranskning av SR-Can.
Uppdatering: Oskarshamns kommuns expertgranskning av säkerhetsanalysen SR-Can är klar och kan laddas ner nedan.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har tänkt sig troliggöra den långsiktiga miljömässiga säkerheten av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle genom att göra omfattande modeller. Den senaste modelleringen har gjorts i en säkerhetsanalys som benämnts SR-Can. Nästa säkerhetsanalys blir den som kommer att lämnas in som en bilaga till ansökan om att få bygga ett slutförvar som industrin avser lämna in till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen sent 2010. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SR-Can och har framfört att det finns behov av en omfattande utveckling av analysen och det underlag som ska ge indata i analysen.

Kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar genomförde den 27:e november en gemensam utfrågning av industrin och Strålsäkerhetsmyndigheten. Utfrågningens tema var säkerhetsanalysen SR-Can och inleddes av en presentation av industrin. Därefter presenterade myndigheten sin granskning av säkerhetsanalysen.

Oskarshamns kommun har låtit genomföra en egen granskning av SR-Can ledd av den svensk-amerikanske konsulten Leif Eriksson. Leif Eriksson presenterade slutsatserna från granskningen för mötet. Uppdatering: Slutrapporten från granskningen är klar och finns nedan. Dessutom var KTH-forskaren Peter Szakàlos inbjuden för att göra en föredragning av sin syn på frågor som rör kopparkorrosion. Alla presentationer finns nedan.

Utfrågare var främst representanter för kärnavfallskommunerna. Fokus på frågorna var på de konstgjorda barriärerna av lera och koppar och på trovärdigheten av att ett modellarbete av denna typ kan garantera den långsiktiga miljösäkerheten av ett slutförvar. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är ett problem att industrins KBS-metod är beroende av konstgjorda barriärer för att garantera den långsiktiga säkerheten.

Inbjudan utfrågning om säkerhetsanalysen SR-Can >>

Program utfrågning om säkerhetsanalysen SR-Can >>

Industrins presentation av säkerhetsanalysen SR-Can >>

Strålsäkerhetsmyndighetens presentation av granskningen av säkerhetsanalysen SR-Can >>

Moderatorns (Harald Åhagens) presentation av några begrepp >>

Presentation av Oskarshamns kommuns expertgranskning av säkerhetsanalysen SR-Can >>

Oskarshamns kommuns expertgranskning av säkerhetsanalysen SR-Can 090112 >>

Peter Szakàlos presentation om kopparkorrosion >>

Länk till nyhet om myndigheternas presentation av granskningen av säkerhetsanalysen SR-Can >>

Länk till nyhet om myndigheternas granskning av säkerhetsanalysen SR-Can >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande över säkerhetsanalysen SR-Can >>

Logga in