16 februari 2005 |

KASAM-seminarium om kärnavfallskostnader

Den 16 februari, 2005, höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om kärnavfallskostnader för att diskutera finansieringsutredningens betänkande.

Nedan finns programmet samt dokumentationen från seminariet inklusive KASAM-ledamoten Carl-Reinhold Bråkenhielms presentation. Dessutom finns en länk till finansieringsutredningens betänkande.

  Programmet >>

  Carl-Reinhold Bråkenhielms presentation >>

  Dokumentation (SOU 2005:83) >>

  Dokumentation (SOU 2005:83) bilaga 1 >>

  Dokumentation (SOU 2005:83) bilaga 2A och 2B >>

Mer om seminariet på KASAM:s hemsida >>

Länk till finansieringutredningens betänkande >>

Logga in