Kärnavfallsavgifter och säkerheter

Plan är en beräkningsrapport som kärnkraftindustrin är ålagd att upprätta och som beskriver de kostnader densamma har för att omhänderta det använda kärnbränslet och andra radioaktiva restprodukter. Den senaste, Plan 2019, lämnades till Riksgälden av kraftindustrins kärnavfallbolag SKB den 1 oktober 2019.

Plan-rapporten lämnas vart tredje år och Riksgäldens granskning ska leda fram till ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. Riksgälden kommer att ha en remisshantering av ett förslag till avgifter och säkerheter under 2020. Beslutet tas av regeringen mot slutet av 2020.

Plan-rapporten 2019:

SKB Plan 2019 Kostnader från och med år 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021–2023 September 2019, 191001 >>

Nyhet om att industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden 191001 >>

Avgifter och säkerheter för 2018-2020

Nyhet om att regeringen höjer kärnavfallsavgifterna för 2018-2020 171221 >>

Avgifter och säkerheter för 2015-2017

Nyhet om att regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017 141218 >>

Avgifter och säkerheter för 2012-2014

Nyhet om att regeringen höjde inte kärnavfallsavgifterna lika mycket som SSM ville 111222 >>

Avgifter och säkerheter för 2010-2011

Nyhet om att regeringen höjer den avgift som kärnkraftverken betalar för hantering av kärnavfallet 091210 >>

Avgifter och säkerheter för 2008-2009

Nyhet om att regeringen sänker kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009 071219 >>

Logga in