Kärnavfallsavgifter och säkerheter

Plan är en beräkningsrapport som kärnkraftindustrin är ålagd att upprätta och som beskriver de kostnader densamma har för att omhänderta det använda kärnbränslet och andra radioaktiva restprodukter. Den senaste, Plan 2019, lämnades till Riksgälden av kraftindustrins kärnavfallbolag SKB den 1 oktober 2019.

Plan-rapporten lämnas vart tredje år och Riksgäldens granskning ska leda fram till ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. Riksgälden kommer att ha en remisshantering av ett förslag till avgifter och säkerheter under 2020. Beslutet tas av regeringen mot slutet av 2020.

Plan-rapporten 2019:

SKB Plan 2019 Kostnader från och med år 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021–2023 September 2019, 191001 >>

Logga in