Kapplöpning efter uran i Sverige

Som en följd av att oljepriset har stigit och intresset för kärnkraft har ökat tredubblades uranpriset under 2004 och 2005. Därför har intresset för uranbrytning i Sverige åter väckts till liv efter att ha legat nere sedan mitten av 1980-talet. Före den tiden genomfördes undersökningar i stora delar av Sverige, framför allt i Norrland. Viss brytning av uran skedde i Kvarntorp i Närke och Ranstad i Västergötland. Omfattade undersökningar genomfördes i Pleutajokk i Arjeplog och Lilljuthatten i Krokom. Verksamheten avvecklades eftersom den var miljömässigt oacceptabel och dessutom olönsam.

Till skillnad mot den tidigare perioden är intressenterna nu till stor del internationella företag som siktar mot en världsmarknad. Intresset har karaktären av spekulation i ökad kärnkraftutbyggnad. Miljöeffekterna av uranbrytning skulle fortfarande bli mycket stora. Uran förekommer i låga halter, vilket gör att brytningen åstadkommer mycket stora mängder radioaktivt avfall och kan få närmast oöverskådliga konsekvenser.

Undersökningstillstånd har sökts eller beviljats i flera kommuner i Västergötland och Närke och i åtminstone följande norrlandskommuner: Ånge, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Dorotea, Åsele, Sorsele, Arjeplog, Arvidsjaur och Boden.

Undersökningstillstånd handläggs av myndigheten Bergsstaten. Provborrningar kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Tillstånd till brytning avgörs av Regeringen och den berörda kommunen har oinskränkt möjlighet att säga nej, dvs vetorätt.

Uranbrytning i Sverige kan inte motiveras med hänsyn till försörjning av den svenska kärnkraften, eftersom denna skall avvecklas. Miljöfarlig uranbrytning kan inte heller rimligen motiveras med hänsyn till avsättning på världsmarknaden.

För att samverka motståndet mot planerna på uranbrytning har ett nätverk bildats och information samlats på en hemsida: www.nejtilluranbrytning.nu

Logga in