1 mars 2005 |

Kanslichef anställd

Från och med 1 mars arbetar Johan Swahn som MKG:s kanslichef.

Johan kommer närmast från uppdraget som projektledare för ”Göteborg 2050” som handlade om att beskriva hur Göteborg kan utvecklas i ett kretsloppstänkande. Innan dessa var han föreståndare för Avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Johan disputerade 1992 på Chalmers med en avhandling om långsiktiga kärnvapenspridningsrisker vid slutförvar av kärnavfall som handlade om kopplingen mellan civil och militär kärnteknik.  Pressreslease om kanslichef >>

Logga in