3 juli 2018, 10:45 - 11:30 |

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalsveckan: "Slutförvar för använt kärnbränsle - ett beslut om osäkerhet?"

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att få bygga ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Ytterst är det regeringen som ska fatta beslut. Stora forskningsinsatser och tekniskt utvecklingsarbete har genomförts, men eftersom slutförvaret ska innesluta det farliga använda kärnbränslet i minst hundratusen år, blir det ändå ett beslut under osäkerhet. Osäkerheten minskar ju mer tid och resurser som läggs på att undersöka de tekniska förutsättningarna. Besluten kommer dock aldrig att kunna bygga på fullständig kunskap. Det finns idag inget liknande förvar färdigbyggt i världen. Under seminariet kommer företrädare för Kärnavfallsrådet att belysa frågan om beslut under osäkerhet ur olika ämnesperspektiv. Det kommer att handla om grundbegrepp som osäkerhet och risk samt etiska frågor. Tekniska frågor om kopparkapselns hållbarhet och bergets skyddsförmåga kommer också att uppmärksammas.

Medverkande: 
  • Carl Reinhold Bråkenhielm, Senior professor i empirisk livsåskådningsforskning, ordförande i Kärnavfallsrådet
  • Ingemar Persson, Professor i oorganisk och fysikalisk kemi, Kärnavfallsrådet
  • Karin Högdahl, Docent i geologi, Kärnavfallsrådet
  • Mikael Karlsson, Miljöforskare och Fil. Dr. i miljö- och energisystem, Kärnavfallsrådet
  • Tuija Hilding Rydevik, Professor i miljöbedömning, Kärnavfallsrådet
  • Anders Borg, Moderator, Intellecta corporate


Tid:
 kl.10:45-11:30 3 juli
Plats: Holmen, Österdahls brygga, Visby hamn 

Länkar:

Information och program på Almedalsveckans hemsida >>

Information på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Logga in