3 juli 2018, 9:30 - 10:30 |

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalen "Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?

Frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har behandlats under många år. I januari 2018 lämnade både Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen sina yttranden över SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet till regeringen. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning har skett utifrån kärntekniklagen och mark- och miljödomstolens granskning enligt miljöbalken. Frågan ligger nu hos regeringen för avgörande. Hur påverkas de organisationer som under så många år jobbat med frågan av de båda yttrandena och hur jobbar de med frågan framåt?

Medverkande: 
  • Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Carl Reinhold Bråkenheim, ordförande, Kärnavfallsrådet
  • Jakob Spangenberg, kso, Östhammars kommun
  • Eva Halldén, vd, Svensk Kärnbränslehantering AB
  • Joachim Stormvall, Opinionsgruppen för säker slutförvaring – Oss


Tid:
kl.9:30-10:30 3 juli
Plats: Holmen, Österdahls brygga, Visby hamn 

Länkar:

Information och program på Almedalsveckans hemsida >>

Information på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Logga in