19 april 2005 |

Inlagor från MKG och Döderhults Naturskyddsförening

Inlagor från MKG och Döderhults Naturskyddsförening inlämnade i samband med samrådsmöte i Oskarshamn den 5 april 2005.

Johan Swahn från MKG och Catharina Lihnell Järnhester från Döderhults Naturskyddsförening deltog den 5 april i SKB AB:s samrådsmöte i Oskarshamn. De samarbetade inför och under mötet där Döderhults Naturskyddsförening företrädde de lokala aspekterna, medan MKG tog upp mer övergripande frågeställningar.

Mötets utlysta teman var bland annat de planerade anläggningarnas placering vid en eventuell lokalisering till Simpevarpshalvön, hantering av bergmassor och om buller. Inför mötet saknades viktigt underlagsmaterial. Dokumentationen som skickades ut i förväg behandlade endast översiktligt en lokalisering av ett slutförvar till Laxemarområdet, trots att detta område av SKB AB nu har utpekats som mer intressant än en lokalisering till Simpevarphalvön. MKG och Döderhults Naturskyddsförening har i efterhand till SKB AB skickat in sina frågor från mötet och de frågor som p.g.a. tidsbrist inte hann ställas.

Läs MKGs inlaga här>>

Läs Döderhults Naturskyddsförenings inlaga här>>

Logga in