1 december 2008 |

Industrin lämnar avsiktsförklaring avseende mervärden för kommunerna

Under 2009 planerar kärnkraftsindustrin att välja plats för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Valet står mellan Östhammars och Oskarshamns kommuner. I april 2008 ingick de båda kommunerna ett samarbetsavtal för att sätta press på industrin så att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna. Kärnkraftsindustrin och dess kärnavfallsbolag, SKB, har nu lämnat en avsiktsförklaring för att gå kommunernas krav på mervärden till mötes.

SKB skriver i sitt pressmeddelande att ”Den avsiktsförklaring som vi och våra ägare nu presenterar anger viljeinriktningen för det fortsatta arbetet med utvecklingsinsatser för mervärden. Vi har en konstruktiv dialog med kommunerna och en gemensam utgångspunkt är att utveckla satsningar som är bra för dem såväl som för SKB och SKB:s ägare.”

I bilagan till avsiktsförklaringen anges flera exempel på möjliga mervärdesområden, där bland annat utvecklade besöksanläggningar, stöd till näringslivsutveckling, satsningar på utbildning och kompetensutveckling samt särskilda satsningar inom energiområdet nämns.

I sitt samarbetsavtal från april 2008 understryker kommunerna att de kan dra sig ur slutförvarsprocessen om inte industrin bidrar till mervärden i båda kommunerna. Industrin är därför angelägen om att ha ett gott samarbete med kommunerna inför val av plats för slutförvaret.

Kärnavfallsbolagets avsiktsförklaring 081201 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om samarbetsavtal mellan Oskarshamns och Östhammars kommuner 080403 >>

Logga in