Hanteringen av industrins forskningsprogram, Fud-programmet, vart tredje år enligt kärntekniklagen

Var tredje år ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i ett dokument till Statens kärnkraftinspektion, SKI, sedan den 1 juli 2008 Strålsäkerhetsmyndigheten. Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration. Rapporten går ut på bred remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer remisserna och lämnar sitt yttrande över rapporten till regeringen. Även KASAM, numera Kärnavfallsrådet, lämnar ett separat yttrande till regeringen. Regeringen ska sedan besluta om programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

Nedan finns de flesta dokument från granskningen av forskningsprogrammen från Fud-86 och framåt.

Fud-19 >>

Fud-16 >>

Fud-13 >>

Fud-10 >>

Fud-07 >>

Fud-04 >>

Fud-processen 1986 till 2001 >>

MKG:s korta beskrivning av FUD-processen och FUD 2007 >>

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

Logga in