Fud-98

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 1998 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-98. Nedan finns forskningsrapporten samt remissyttranden till densamma. Regeringen begärde att SKB skulle komplettera sin forskningsrapport.

Kompletteringar till Fud-98 samt yttranden över kompletteringarna finns här:
Fud-98 komplettering >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:
Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-98:

Regeringsbeslut över Fud-98, 00.01.24 >>

 

Industrins rapport Fud-98 samt industrins yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskningar:

SKB:s forskningsprogram Fud-98 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och kärnavfallsrådets granskning av Fud-98 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-98:

SKI:s sammanställning av remissvar över SKB:s Fud-98 >>

SKI:s utvärdering av Fud-98, sammanfattning och slutsatser >>

SKI:s gransknings-PM, utvärdering av Fud-98 >>

SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s systemredovisning i Fud-programm >>

SKI:s yttrande över Fud-98 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-98:

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-98 >>

 

Andra yttranden över Fud-98:

Avfallskedjan yttrande över Fud-98 >>

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-98 >>

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-98 >>

SGU:s yttrande över Fud-98 >>

Miljöförbundet Jordens Vänners inställning i kärnavfallsfrågan >>

Logga in