17 december 2008 |

Fortsatta medel till MKG

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har för 2009 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är samma som föreningen erhållit tidigare år. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla. Beslutet innebär att föreningen för fjärde året i rad arbetar med i reella värden minskade medel.

Strålsäkerhetsmyndigheten har för 2009 beviljat MKG ett anslag på 1 925 000 kr ur Kärnavfallsfonden. Det är samma belopp som erhållits tidigare år. Föreningen hade behov av och hade sökt de 2 500 000 kr som en förening maximalt kan erhålla. I och med att föreningens medelstilldelning inte ökats någon gång på fyra år arbetar MKG år 2009 i praktiken med minst 10% mindre resurser än när föreningen startade.

Logga in