18 december 2006 |

Fortsatt ekonomiskt stöd till MKG har beviljats av SKI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2007 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men är samma summa som beviljades för innevarande år.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2007 beviljat MKG 1 925 000 kr, dvs samma belopp som i år. Detta innebär att MKG kan arbeta vidare i sitt granskningsuppdrag. Föreningen hade för 2007 sökt ett ökat anslag om 2 500 000 kr.

För år 2005 erhöll MKG 1 950 000 kr i stöd från Kärnavfallsfonden.

Logga in