Naturskyddsföreningen och MKG:s SFR-2-arbete

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnar tillsammans in yttranden i prövningsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

I högerspalten hittar du länkar där du kan:  

Logga in