23 mars 2011 |

Femte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 23 mars träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för femte gången sedan starten i mars 2010. På mötet diskuterades bland annat Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, begäran om att SKB bildar en referensgrupp för att följa hela företagets forskning på KBS-metodens barriärsystem, inte bara försök rörande kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Denna fråga kommer åter att behandlas på nästa referensgruppsmöte den 28 april.

UPPDATERING: Anteckningar från femte mötet är klart och finns nedan.

Efter att Kärnavfallsrådet i februari 2010 i sin rapport om läget inom kärnavfallsområdet ansåg att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, efter två och ett halvt år av inaktivitet, måste genomföra egna studier av kopparkorrosion i syrefritt vatten påbörjade SKB i mars 2011 ett separat projekt i detta syfte. Till projektet är det knutet en referensgrupp som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltar i.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade inför gruppens femte den 23:e mars en begäran om att SKB bildar en referensgrupp för att följa hela företagets forskning på KBS-metodens barriärsystem, inte bara försök rörande kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Av särskilt intresse är att följa bolagets kommande upptag och analys av experimentpaket i MiniCan- och prototypförvarsförsöken. Samt de påbörjade arbetet på KTH med att undersöka hur kopparkorrosion påverkas av strålning. Eftersom MKG inte kunde närvara på det femte mötet kommer frågan att diskuteras mer utförligt på nästa referensgruppsmöte den 28 april.

På mötet presenterade Mats Boman förberedelserna för det försök som Uppsala universitet ska genomföra för att upprepa Gunnar Hultquists laboratorieförsök rörande kopparkorrosion i rent syrefritt vatten.

Kenneth Möller från SP presenterade ytterligare resultat från undersökning av det provrör som upphittats från försök rörande kopparkorrosion i syrgasfri miljö som gjordes på 1990-talet.

Presentationerna finns nedan. Protokollet kommer att publiceras så fort det blir färdigt.

 

Länkar:

Dagordningen till femte referensgruppsmötet >>

Minnesanteckningar från femte referensgruppsmötet >>

Bilaga A ”Koppars korrosion i ultrarent vatten” av Mats Boman, 110323 >>

Bilaga B ”Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten av Kenneth Möller >>

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in