3 november 2010 |

EU-kommissionens direktivförslag om kärnavfall bygger på en felaktig grund

Idag presenterar EU-kommissionen ett förslag till EU-direktiv om kärnavfallshantering. Förslaget är ett led i kommissionens arbete med att främja ny kärnkraft i Europa. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar visserligen att EU engagerar sig i kärnavfallsfrågor men anser samtidigt att kommissionen inte har fog för att framföra att slutförvarsfrågan rörande använt kärnbränsle är nära en lösning. 

Efter det att EU i juni 2009 antagit ett EU-direktiv om kärnkraftsäkerhet har EU-kommissionen arbetat med ett direktiv för kärnavfallshantering. Kommissionen är relativt öppen med att den anser att det är viktigt att visa att kärnavfallsfrågorna kan lösas för att det ska vara möjligt att expandera kärnkraften i Europa. Expanson av kärnkraft har varit ett av kommissionens intresseområden de senaste åren. I samband med detta arbete har kommissionen försökt få det att framstå som att Sverige. Finland och Frankrike är nära att förverkliga sina slutförvarsplaner för högaktivt kärnavfall. I själva verket är det osäkert om den svenska KBS-metoden kommer att kunna användas överhuvudtaget. Detta med tanke på de problem som har upptäckts med de konstgjorda barriärerna av koppar och lera.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är bra att EU tar fram ett EU-direktiv om kärnavfall. Men om syftet med detta i första hand är att främja kärnkraft finns det en risk för att direktivet hamnar fel. 

För mer information:

Johan Swahn, kanslichef, MKG, 070-467 37 31, johan.swahn(at)mkg.se
Kenneth Gunnarsson, ordförande, MKG, 070-2465460

 

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida där det finns mer information och länkar om EU:s kärnavfallsdirektiv, 101103 >> 

Logga in