Inlagor till samrådsmöten

Här finns bl.a. de inlagor som MKG har skickat till SKB i samrådet inför inlämnandet av ansökan om ett slutförvar våren 2011. Liksom inlagor i övriga samrådsprocesser inom kärnavfallsområdet.

Logga in