Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arbetar tillsammans i prövningsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Arbetet sker i ett projekt som bedrivs i Naturskyddsföreningens regi.

Projektgruppen består av:
Johan Swahn, kanslichef, MKG (projektledare)
Christine Anvegård, projektassistent/informatör, MKG 
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
Hans Jivander, Naturskyddsföreningen Uppsala län
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
Magdalena Romanov, projektassistent, MKG
Joachim Stormvall, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss 

I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

Logga in