Fud-04

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 2004 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-04. Nedan finns forskningsrapporten och remissyttranden till densamma.

 

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-04:

Regeringsbeslut över Fud-04, 2005.12.01 >>

 

Industrins rapport Fud-04, samt industrins yttrande över SKI:s granskning:

SKB:s forskningsprogram Fud-04 >>

SKB:s yttande på SKI:s granskning av Fud-04 >>

 

MKG:s yttrande över Fud-04:

MKG:s yttrande över Fud-04, 2005.03.10 >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, yttrande över Fud-04:

SSI:s yttrande över Fud-04 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-04:

SKI:s sammanställning av remissvar över Fud-04, 050623 >>

SKI:s yttrande över Fud-04, juni 2005 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-04:

KASAM:s yttrande över Fud-04 >>

 

Andra yttranden över Fud-04:

Avfallskedjan och Oss yttrande över Fud-04 >>

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-04 >>

Oskarshamns kommuns yttrande över Fud-04, 2005.03.16 >>

SGU:s yttrande över Fud-04, 05.02.28 >>

Logga in